RODO

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Auto-Plast Spółka Jawna Kazimierz i Adam Mączka
32-300 Olkusz, ul. Al. 1000-lecia 1b zwana dalej Spółką;
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
-  kontaktu z klientem
-  wystawianiu faktur VAT i innych dokumentów sprzedaży
-  kontaktu z ubezpieczycielem

3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom tj.:
1.osobom upoważnionym przez spółkę;
-  innym współpracującym ze spółką placówkom
-  dostawcom oprogramowania;
-  informatykowi;
-  podmiotom zewnętrznym współpracującym ze spółką w zakresie realizacji usług;
-  innym podmiotom jeżeli wynika to z obowiązujących przepisów prawa;

4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane są do odwołania zgody. Po odwołaniu zgody, przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec administratora danych – 10 lat
6. Informuję, że zgodnie z art. 15-22 RODO przysługuje Panu/Pani prawo do dostępu do swoich danych, poprawiania ich, żądania sprostowania, usunięcia w przewidzianym prawem zakresie, przenoszenia danych i ograniczenia przetwarzania i prawem do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzanie;
7. W związku z wyrażeniem przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu informuję, że zgoda ta może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

Profilowanie to dowolna forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.